Ingvild Elisabeth Flovik

Advokat

Ingvild Elisabeth Flovik er primært tilknyttet faggruppen Eiendom og entreprise, og arbeider med fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett. Flovik er oppgjørsmegler og bistår både privatpersoner og selskaper ved transaksjoner. Hun har solid kompetanse innen generell kontraktsrett.

Flovik er også tilknyttet firmaets faggruppe Familie, arv og barn. Hun bistår klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag, og har særlig kompetanse innenfor arv- og skifterett.

Flovik har mastergrad fra Universitet i Oslo hvor hun har valgfagene selskapsrett og barnerett.

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Eiendomsutvikling
Eiendomstransaksjoner og megling
Entreprise
Familie- og barnerett
Arverett

Utdanning

2014 - Advokatbevilling
2011 - Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo