Ida Sandbakken

Advokat

Ida Sandbakken arbeider med arbeidsrett, og bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidsrettslige spørsmål. Hun bistår norske og utenlandske virksomheter med løpende rådgivning i personalspørsmål og omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, samt forhandlinger og tvisteløsning. Sandbakken har også erfaring med HMS-relaterte spørsmål, herunder utarbeidelse og oppfølging av HMS-internkontrollsystemer.

Sandbakken har bred erfaring med håndtering av varslingssaker, både i form av bistand til arbeidsgivere og til involverte parter. Hun har særlig erfaring med gjennomføring av granskningsoppdrag for arbeidsgivere.

Videre holder Sandbakken jevnlig eksterne kurs og foredrag innen sentrale arbeidsrettslige emner, blant annet om trakassering og varsling, midlertidig ansettelse, konkurransebegrensende avtaler, innleie, omorganisering, oppsigelse og HMS.

Erfaring

2018
Advokat, Brækhus Advokatfirma DA
2014
Advokatfullmektig Brækhus Advokatfirma DA
2013 - 2016
Juridisk sekretær, Domsutvalget i Norges Idrettsforbund
2013
Diverse trainee-opphold

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Arbeidsrett
Familierett
Arverett

Utdanning

2014 - Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo