Heidi Christoffersen

Advokatfullmektig

Heidi Christoffersen er primært tilknyttet Brækhus avdeling for Teknologi, Industri og Handel.

Heidi har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og hadde valgfagene IT-rett, internasjonale kontrakter og konfliktmekling under sitt utvekslingsopphold i Australia. Hun skrev masteroppgave om programvareleverandørers ansvar for feil og mangler i programvare som er inkorporert i fysiske ting etter produktansvarsloven, og de utfordringer som oppstår når programvaren er autonom og kunstig intelligent.

Før hun kom til Brækhus gjennomførte Heidi trainee-opphold i diverse advokatselskaper, og har tidligere jobbet som saksbehandler i Gatejuristen ved siden av studiet.

Erfaring

2019
Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma Da

Fagområder

Teknologi og modernisering, Industri 4.0
Personvern
Kontraktsrett

Utdanning

2018 - Master i rettsvitenskap, UiB