Grete Funderud Stillum

Advokat | Partner

Grete Funderud Stillum arbeider innen det forretningsjuridiske området, hovedsakelig med utarbeidelse, forhandlinger og gjennomføring av kommersielle kontrakter, og ev. tvister.

En vesentlig del av hennes virksomhet er relatert til IT- og teknologi. Hennes ekspertise dekker alt fra vurderinger før valg av leverandør/tjeneste, avtaleinngåelse og prosjektoppfølging, til krisestadiet med reforhandling og exit, samt krav om heving og erstatning. Noen av områdene hun har jobbet mye med er: Implementeringer av ERP-løsninger og annen standard programvare, digitaliseringsprosjekter og andre typer utviklingsprosjekter, ulike typer skytjenester, apper og personvern.

Et annet sentralt område for Stillum er immaterialrett/IPR og markedsføringsrett, hvor hun bistår ved etablering av vern, krenkelser, etterligningssaker, foretaksnavn- og domenetvister mv.

Grete Funderud Stillum bistår også ved forhandler-/distribusjonsforhold og kjøpsrett, og har utviklet flere standardkontrakter.

Erfaring

2013
Partner, Brækhus Dege
2006
Partner, Svensson Nøkleby
2003
Ansatt advokat, Svensson Nøkleby
2000
Ansatt advokat, Arntzen de Besche
1998
Advokatfullmektig/ansatt advokat, Arntzen, Underland & Co
1996
Dommerfullmektig, Eiker, Modum og Sigdal herredsrett
1994
Advokatfullmektig, Arntzen, Underland & Co

Språk

Norsk

Fagområder

Kontraktsrett
Teknologi og modernisering, Industri 4.0
Personvern
Immaterielle verdier, media- opphavs- og varemerkerett

Utdanning

1996 - Advokat
1994 - Cand. Jur, Universitetet i Oslo