Franchise-, agent- og forhandleravtaler

Vi bistår både norske og internasjonale kjedeeiere og distributører med å identifisere risiko, forenkle problemstillinger og forhandle gode løsninger som skaper langvarige samarbeidsforhold begge parter kan investere i.

Distribusjonsavtaler dekker ofte komplekse tema innen varemerke og design, overdragelse av immaterialrettigheter og knowhow, internasjonal avtalerett, konkurranserett, markedsføringsrett og annen pliktig regulering. Er avtalene basert på et internasjonalt system, er de også ofte store og uoversiktlige. Vi bistår såvel distributører som kjeder på alle ledd i omsetningskjeden, fra produsenter som ønsker et agentnett som første skritt i en eksportprosess, til avanserte tjenestefranchiser. Vi trekker sømløst på kompetanse fra andre fagfelt, som skatt, toll og MVA, arbeidsliv og finans, for å skape gjennomarbeidede løsninger som gir kommersielle resultater partene kan stole på.

Samtidig er det slik at ingen kan vite hvordan markedene utvikler seg og alle systemer må være innstilt på kontinuerlig endring. Vi har bred erfaring med oppfølgning av prestasjonsmål, omstilling av distribusjonssystemer, omlegging og avvikling av forhandlerledd fra både kjede- og forhandlersiden. Vi skaper stort sett resultater gjennom minnelige ordninger og reforhandlinger, men vi prosederer også en god del distribusjonssaker for domstolene.

Gjennom vår International Desk har vi omfattende erfaring med å etablere agentnett for norske eksportbedrifter i utlandet, og vi har et vidt nettverk av samarbeidende advokatfirmaer som sikrer at vi kan bistå norske bedrifter med utenlandsk distribusjon. Tilsvarende bistår vi utenlandske kjeder med etablering, import og distribusjon i Norge.

Vi bistår med:

  • Utforming av kommisjons-, agent-, distribusjons-, selektiv distribusjons- og franchiseavtaler
  • Tilpasning av utenlandske kjedekonsepter til norske forhold og norsk lovgivning
  • Bistand til sikring av franchisekonsept, «best practice» og annen knowhow i avtaleforholdet og etter avtalens opphør
  • Utforming av ulike ytelseskriterier i avtaleforholdet, så som omsetningsmål, vilkår for eksklusivitet og bistand ved evalueringen av disse i forbindelse med bonus, reforhandling mv.
  • Forhandlingsstøtte i alle stadier av avtaleforholdet; etablering, fornyelse, avslutning
  • Forhandling med utenlandske kjedekonsepter på vegne av norske distributører og agenter
  • Forhold til offentlige myndigheter (Forbrukermyndighetene, Konkurransetilsynet, mv.)
  • Etableringsbistand for kjeder som vil ekspandere i utlandet

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Jan Esben Leborg
Advokat | Partner
Mobil : +47 934 95 524