Franchise-, agent- og forhandleravtaler

Vi bistår både norske og internasjonale kjedeeiere og distributører med å identifisere risiko, forenkle problemstillinger og forhandle gode løsninger som skaper langvarige samarbeidsforhold begge parter kan investere i.

Distribusjonsavtaler dekker ofte komplekse tema innen varemerke og design, overdragelse av immaterialrettigheter og knowhow, internasjonal avtalerett, konkurranserett, markedsføringsrett og annen regulering.

Vi bistår både distributører og kjeder, fra produsenter som ønsker et agentnett som første skritt i en eksportprosess, til avanserte tjenestefranchiser. Vi trekker sømløst på kompetanse fra andre fagfelt, som skatt, toll og MVA, arbeidsliv og finans, for å skape gjennomarbeidede løsninger som gir kommersielle resultater partene kan stole på. Gjennom vår International Desk og utenlandske samarbeidspartnere bistår vi norske bedrifter med utenlandsk distribusjon.

Vi har bred erfaring med oppfølgning av prestasjonsmål, omstilling av distribusjonssystemer, omlegging og avvikling av forhandlerledd fra både kjede- og forhandlersiden. Vi skaper resultater gjennom minnelige ordninger og reforhandlinger, men vi prosederer også en god del distribusjonssaker for domstolene.

Vi bistår med:

  • Utforming av kommisjons-, agent-, distribusjons-, selektiv distribusjons- og franchiseavtaler
  • Tilpasning av utenlandske kjedekonsepter til norske forhold og norsk lovgivning
  • Bistand til sikring av franchisekonsept, «best practice» og annen knowhow i avtaleforholdet og etter avtalens opphør
  • Utforming av ulike ytelseskriterier i avtaleforholdet, så som omsetningsmål, vilkår for eksklusivitet og bistand ved evalueringen av disse i forbindelse med bonus, reforhandling mv.
  • Forhandlingsstøtte i alle stadier av avtaleforholdet; etablering, fornyelse, avslutning
  • Forhandling med utenlandske kjedekonsepter på vegne av norske distributører og agenter
  • Forhold til offentlige myndigheter (Forbrukermyndighetene, Konkurransetilsynet, mv.)
  • Etableringsbistand for kjeder som vil ekspandere i utlandet

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246