Forbrukerinformasjon

PRISER OG VILKÅR

Brækhus tilbyr konkurransedyktige priser på våre tjenester. Våre oppdragsvilkår gjelder for alle advokatoppdrag Brækhus Advokatfirma utfører for sine klienter, med mindre annet er særskilt avtalt. Oppdragsvilkårene kan leses her.

 

Vi er underlagt Advokatforenings «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også prisopplysningsforskriften. Vårt salær beregnes i utgangspunktet etter medgått tid, i henhold til de til enhver tid oppgitte timesatser for oppdraget. Det tas også hensyn til oppdragets art, størrelse og kompleksitet, behovet for spisskompetanse, de verdier som omfattes av oppdraget og det resultat som er oppnådd.

Det vil normalt bli fakturert én gang pr måned.

 

Privatklienter
For privatklienter er vår veiledende timepris fra kr. 1.900,- til 4.800,- inkludert mva. avhengig av oppdragets art og hvilken stillingskategori medarbeideren(e) tilhører (advokatfullmektig, ansatt advokat, assosiert partner eller partner). I tillegg til vårt salær vil oppdragsrelaterte utgifter og utlegg bli belastet klienten.
For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp være dekket av klientens forsikring(er). Vi gjør oppmerksom på at rettshjelpsordninger har bestemmelser om egenandel. Nærmere regler om forsikringsdekning og egenandel vil fremgå av forsikringspolisen/-vilkårene.

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest mulig.

 

Næringslivsklienter
For næringslivsklienter fastsettes pris etter avtale.

For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp være dekket av klientens forsikring(er). Vi gjør oppmerksom på at rettshjelpsordninger har bestemmelser om egenandel. Nærmere regler om forsikringsdekning og egenandel vil fremgå av forsikringspolisen/-vilkårene.