Finans og insolvens

Brækhus bistår med alt fra finansiering til restrukturering, omstillinger og inndrivelse av pengekrav. Vi yter kompetent rådgivning og bistand ved avtaleinngåelse, forhandlinger, og tvister og har fokus på verdiskapning for våre klienter.

Vi har opparbeidet et høyt faglig nivå på våre advokater. Vårt fokus er å finne praktiske og håndterlige løsninger for klientene.

For selskaper som opplever økonomiske utfordringer bistår vi med restrukturering og gjeldsforhandling. Våre advokater er spesialister på å vurdere hvilke muligheter som finnes for å redde virksomheten, herunder hvilke handlingsrom styret har i slike situasjoner. Vi arbeider tverrfaglig sammen med advokater med annen spesialkompetanse, for eksempel når det er behov for nedbemanninger.

Flere av våre advokater har arbeidet som konsernadvokat hos noen av de største finansinstitusjonene i Norge, og har erfaring med juridiske spørsmål knyttet til finansiering, sikkerhetsstillelse, utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, finansiell restrukturering og misligholdte engasjement. Vi bistår med blant annet prosjektfinansiering, finansiering av oppkjøp, vurdering av ulike typer kredittfasiliteter, sikkerhetsstillelse, leasing, garantier m.m.

Videre bistår vi både norske og utenlandske klienter med utfordringer knyttet til forventet, eller allerede inntrådt, mislighold av betalingsforpliktelser. Nøkkelord er sikring av kreditorinteresser, inndrivelse av utestående krav og omstøtelsesproblematikk ved eventuell konkurs hos skyldner. Brækhus sine advokater benyttes hyppig som bostyrere og vi håndterer hvert år ca 200 konkursboer.

Styreansvar kan fort bli aktuelt ved blant annet håndtering av økonomiske utfordringer i virksomheter. Flere av våre advokater bistår jevnlig i styreansvarssaker, både i og utenfor domstolene.

Vi bistår med blant annet:

 • Spørsmål knyttet til ulike typer finansiering, både for långiver og låntaker.
 • Vurdering av ulike kredittfasiliteter.
 • Utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon.
 • Vurdering av ulike typer sikkerhetsstillelse/pant.
 • Kausjoner
 • Restrukturering av virksomheter.
 • Refinansiering og kreditorforhandlinger.
 • Sikring av kredittengasjement og misligholdshåndtering.
 • Sikring av kreditorinteresser, herunder sikring og inndrivelse av pengekrav.
 • Leasing
 • Garantier
 • Styreansvar
 • Avvikling av selskaper
 • Konkurs, gjeldsnemdsleder og bostyreroppdrag.

Kontaktpersoner

Frank C. Aase
Advokat | Managing Partner
Mobil : +47 957 32 757
Christian Solemslie
Advokat | Partner
Mobil : +47 916 68 123
Audun Kleppestø
Advokat | Assosiert Partner
Mobil : +47 467 70 131