Finans og insolvens

Brækhus bistår med alt innen finansiering, restrukturering, omstilling og inndrivelse av pengekrav. Vi yter kompetent rådgivning og bistand ved avtaleinngåelse, forhandlinger og tvister, med fokus på verdiskapning for våre klienter.

For selskaper som opplever økonomiske utfordringer bistår vi med restrukturering. Våre advokater er spesialister på å vurdere hvilke muligheter som finnes for å redde virksomheten og vi arbeider tverrfaglig sammen med advokater med annen spesialkompetanse.

Flere av våre advokater har arbeidserfaring fra noen av Norges største finansinstitusjoner, og har erfaring med spørsmål knyttet til finansiering, sikkerhetsstillelse, finansiell restrukturering og misligholdte engasjement. Vi bistår med prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, vurdering av kredittfasiliteter, garantier mm.

Videre bistår vi både norske og utenlandske klienter med sikring av kreditorinteresser, inndrivelse av utestående krav og omstøtelsesproblematikk ved eventuell konkurs. Brækhus’ advokater benyttes som bostyrere og vi håndterer ca 200 konkursboer årlig.

Våre advokater har omfattende prosesserfaring og bistår jevnlig i rettslige tvister. Våre advokater har særlig erfaring innen saker om styreansvar og håndtering av økonomiske utfordringer i virksomheter.

Vi bistår med blant annet:

 • Spørsmål knyttet til ulike typer finansiering, både for långiver og låntaker
 • Vurdering av ulike kredittfasiliteter
 • Utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon
 • Vurdering av ulike typer sikkerhetsstillelse/pant
 • Kausjoner og garantier
 • Restrukturering av virksomheter
 • Refinansiering og kreditorforhandlinger
 • Sikring av kredittengasjement og misligholdshåndtering
 • Sikring av kreditorinteresser, herunder sikring og inndrivelse av pengekrav
 • Leasing
 • Styreansvar
 • Avvikling av selskaper
 • Konkurs, gjeldsnemdsleder og bostyreroppdrag

Kontaktpersoner

Frank C. Aase
Advokat | Managing Partner
Mobil : +47 957 32 757
Christian Solemslie
Advokat | Partner
Mobil : +47 916 68 123
Audun Kleppestø
Advokat | Partner
Mobil : +47 467 70 131