Ellinor Glimsjø-Tvinnereim

Advokat

Ellinor Glimsjø-Tvinnereim er tilknyttet firmaets fagområder Familie-, arv- og barnerett og Finans og insolvens. Hun har bred kompetanse innenfor insolvens, konkurs og finans, herunder erfaring med granskning, tvisteløsning, inndrivelse, omstøtelse, kontraktsrett og arbeidsrettslige spørsmål. Hun skrev masteroppgaven med temaet konkursbegjæringer på grunnlag av omtvistede krav.

Ellinor arbeider også med arv, familie og skifte, herunder privat og offentlig skifte av dødsbo og felleseiebo. Hun bistår klienter både i planleggingsfasen med opprettelse av samboeravtaler, ektepakter, testamenter mv., og i selve skifteprosessen med gjennomføring av arveoppgjør og ektefelleskifter. Ellinor Glimsjø-Tvinnereim har også erfaring med håndtering av foreldretvister og opprettelse av samværsavtaler.

Erfaring

2013 -
Brækhus Advokatfirma DA
2010 - 2013
Advokatfirma Dagestad Christensen Friis-Møller DA
2009
Trainee i Kvale & CO AS

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Finans og insolvens
Strafferett
Arverett
Familie- og barnerett

Utdanning

2013 - Advokatbevilling
2010 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004 - Diploma of Higher Education (Journalism and English), University of Stirling, Scotland