Ellen Dehn Arvesen

Advokat | Partner

Ellen Dehn Arvesen har spisskompetanse innen strafferett, arv- og skifterett, familierett og barnevernrett.

Som tidligere kriminalsjef i Asker og Bærum har Dehn Arvesen i tillegg omfattende erfaring innen bl.a. spørsmål knyttet til miljørett, yrkestransportloven, jernbaneloven, sjøloven, havneloven samt beredskaps- og sikkerhetslovgivningen.

Dehn Arvesen er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall saker for domstolene. Dehn Arvesen er i dag fast forsvarer ved Asker og Bærum tingrett.

Erfaring

Justisdepartementet, kriminalomsorgsavdeling

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Familie- og barnerett
Arverett
Strafferett