Eiendomsforvaltning, boligrett og utleie

Våre eiendomsadvokater har omfattende erfaring med å bistå eiendomsforvaltere, boligselskaper og eiere av boliger og næringseiendommer.

I mange år har våre advokater arbeidet side om side med en av Norges største private eiendomsforvaltere. Vi har omfattende bransjeerfaring, inngående kjennskap til eiendomsforvalteres daglige arbeid og kan bistå raskt og effektivt med rådgivning på alle aktuelle rettsområder.

Vi bistår også med utleie av bolig og næringslokaler, og har spisskompetanse innen forhandlinger både ved utleie, endringer og opphør av leieforhold.

For å imøtekomme boligselskapenes informasjonsbehov har Brækhus en egen nettside for boligselskaper. Her samler vi nye rettsavgjørelser og aktuelle artikler til nytte for forvaltere og boligselskaper – www.eiendomsadvokat.no.

Vi bistår med:

 • Etablering og registrering av alle typer sameier, borettslag og anleggseiendom
 • Seksjonering, reseksjonering og utstedelse av andeler i borettslag og bolig-AS
 • Salg og utvikling av tomter og bygningsareal
 • Tvister for domstolene/voldgift
 • Rådgivning og prosess ifm. plan- og byggesaker
 • Tvangsinndrivelse
 • Salg av fellesareal
 • HMS/internkontroll i boligselskapene
 • Mislighold
 • Løpende kursing for styremedlemmer
 • Forsikringssaker
 • Styreverv i boligselskaper
 • Eiendomsforvaltning
 • Kontraktsforhandlinger
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Nabotvister og tvister mellom seksjonseiere/andelseiere/aksjonærer

Kontaktpersoner

Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840
Eirin Simonsen
Advokat | Partner
Mobil : +47 934 55 534
Christian Engelstad
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 63 881
Erling Keyser
Advokat | Partner
Mobil : +47 922 13 539
Pål Ansteensen
Senioradvokat
Mobil : +47 917 88 237