Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er et fagfelt med sammensatte og komplekse problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi yter kompetent og praktisk rådgivning til grunneiere og eiendomsutviklere i forbindelse med reguleringsprosesser, avtaleforhandlinger, eiendomsstrukturering, transaksjoner og tvister i resultatorienterte prosesser for å sikre, synliggjøre og realisere verdier i fast eiendom.

Våre advokater har bred kompetanse og lang erfaring med utvikling av fast eiendom og har inngående bransjekunnskap og omfattende kontaktnett hos entreprenører, utviklere og konsulenter. Vi vektlegger praktisk og kostnadseffektiv rådgivning med fokus på sluttresultatet. Vi bistår med identifisering og håndtering av risiko i hele utviklingskjeden fra ubenyttet mark til bruksklart bygg. Vi prosederer også jevnlig for domstolene i alminnelige tvister og i ekspropriasjonsskjønn.

Ved behov kan vi tilby et tverrfaglig samarbeid med våre advokater med annen spesialkompetanse, for eksempel skatt og mva. På denne måten får våre klienter til enhver tid den beste tilgjengelige kompetanse hos oss.

 

Vi bistår med:

 • Å undersøke og definere eiendommers utviklingspotensial
 • Alle ledd i kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskap
 • Planarbeid og byggesaksprosesser
 • Utbyggingsavtaler mellom grunneiere og med kommuner
 • Entreprise- og konsulentavtaler
 • Leieavtaler
 • Tomtefeste
 • Eiendomsstrukturering, herunder deling/sammenføyning og seksjonering
 • Etablering og organisering av eiendomsselskaper og boligselskaper
 • Tingsrett, herunder tinglysing og servitutter/bruksretter
 • Naboforhold
 • Vei, vann, avløp og annen infrastruktur, samt etablering av veilag og VA-lag
 • Alle ledd rettslige prosesser og skjønn
 • Megling og oppgjør

Kontaktpersoner

Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840
Thomas Andersen
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 00 052
Erling Keyser
Advokat | Partner
Mobil : +47 922 13 539