Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er et fagfelt med sammensatte og komplekse problemstillinger innenfor hele rettsfeltet for fast eiendom, samt skatt, mva og annet offentlig regelverk. Vi yter kompetent og praktisk rådgivning til grunneiere og eiendomsutviklere i forbindelse med avtaler, forhandlinger, transaksjoner og tvister i resultatorienterte prosesser for å sikre, synliggjøre eller realisere verdier i fast eiendom.

Vi har bred kompetanse og lang erfaring med utvikling av fast eiendom og prosederer jevnlig for domstolene både i alminnelige tvister, skjønn og ekspropriasjon. De fleste saker løser vi likevel uten bruk av rettsapparatet.

Våre advokater har inngående bransjekunnskap og omfattende kontaktnett hos entreprenører, utviklere og konsulenter. Vi vektlegger praktisk og kostnadseffektiv rådgivning med fokus på sluttresultatet. Vi bistår med identifisering og håndtering av risiko i hele utviklingskjeden fra ubenyttet mark til bruksklart bygg. Ved behov kan vi også tilby et tverrfaglig samarbeid med våre advokater med annen spesialkompetanse, for eksempel skatt og mva. På denne måten får våre klienter den til enhver tid beste tilgjengelige kompetanse.

Brækhus er anbefalt innen området eiendomsrett av blant annet Legal 500:

«Brækhus Dege Advokatfirma DA’s ‘experienced team’ regularly advises real estate developers and is particularly strong in housing and commercial developments.”

Vi bistår med:

 • Undersøke og definere eiendommers utviklingspotensial
 • Planlegging og utbygging fast eiendom
 • Selgers og kjøpers due diligence, tilrettelegging for kjøp og salg.
 • Tomtekjøp/-salg og opsjonsavtaler
 • Planarbeid og vernehensyn
 • Utbyggingsavtaler mellom grunneiere og med kommuner
 • Byggesak og ulovlighet
 • Entreprise- og konsulentavtaler
 • Vann, avløp og annen infrastruktur, etablere VA-lag
 • Veilag og veiskjønn
 • Naboforhold og servitutter/bruksretter
 • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
 • Seksjonering og deling/sammenføyning av eiendom
 • Tomtefeste, tingsrett og skadeforsikring
 • Transaksjoner av eiendom og eiendomsselskap
 • Tinglysing
 • Megling og oppgjør

Kontaktpersoner

Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840
Thomas Andersen
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 00 052
Per Christian Grant-Carlsen
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 901 85 452
Erling Keyser
Advokat | Partner
Mobil : +47 922 13 539
Fredrik Huseby
Advokat | Partner
Mobil : +47 901 41 376
Jan Esben Leborg
Advokat | Partner
Mobil : +47 934 95 524
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395