Daniel Romero Hermundstad

Advokatfullmektig

Daniel R. Hermundstad er tilknyttet firmaets avdeling for skatt og avgift.

Hermundstad arbeider med norske og internasjonale skattespørsmål for bedrifter og privatpersoner. Dette innebærer blant annet å bistå klienter med løpende skatterådgivning, vurdering av skattemessige konsekvenser ved omorganisering av selskaper og konsern, håndtering av klagesaker, etablering på tvers av landegrenser og utarbeidelse av årlige rapporteringer.

Hermundstad har skrevet flere artikler om inntektsbeskatning samt holdt interne og eksterne foredrag om skatterett. Videre har han god kjennskap til selskaps- og kontraktsrett.

Fra tidligere har Hermundstad mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, der han hadde valgfag med fokus på skatte- og kontraktsrett. Hans masteroppgave omhandler tolkningen av entreprisekontrakter.

Publikasjoner:

Medforfatter av «Individual Taxation: Norway Chapter», publisert av International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) – publiseres og oppdateres 4 ganger årlig.

Medforfatter av «I prinsippet kan to hobbyspillere dele førsteplass i en pokerturnering, men kun én av dem må betale skatt», publisert i Dagens Næringsliv den 21. november 2017.

Medforfatter av «Pokerhåndboken», publisert av Norsk Pokerforbund den 1. mars 2017.

Erfaring

2015
Advokatfullmektig i Brækhus Advokatfirma DA
2015
Trainee i Brækhus Dege Advokatfirma DA
2014
Journalist i Pacta – et magasin for jusstudenter
2013
Mentee i Praeceptor – en mentorordning for jusstudenter

Tillitsverv

  • Medlem av Advokatforeningen (MNA)
  • Medlem av International Fiscal Association (IFA)
  • Medlem av Young IFA Network (YIN) Norge
  • Medlem av Spansk-Norsk Handelskammer

Språk

Norsk, engelsk og spansk

Fagområder

Skatt og avgift
Kontraktsrett
Selskapsrett og transaksjoner
Spill- og underholdningsindustrien

Utdanning

2015 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo