Dag Michael Bjerkli

Advokat

Dag Michael Bjerkli arbeider særskilt med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrettslige spørsmål i forbindelse med eiendomsoverdragelser og håndverker- og entrepriseprosjekter. Han bistår også med kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom, organisering og utbygging av eiendomsprosjekter, regulerings- og byggesaker, etablering og forvaltning av boligselskaper og tinglysing mv. Bjerkli arbeider også med boligrett, med et særlig fokus på boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskap).

Bjerkli bistår  profesjonelle odds- og pokerspillere som ønsker et ryddig forhold til norske skattemyndigheter.

Erfaring

2016-2017
Juridisk utreder, Advokatfirmaet Sølverud
2016
Trainee, Tenden Advokatfirma

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Ekspropriasjon og skjønn
Entreprise
Skatt og avgift
E-sport, spill og underholdning

Utdanning

2017 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo