Dag Michael Bjerkli

Advokat

Dag Michael Bjerkli arbeider særskilt med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrettslige spørsmål i forbindelse med eiendomsoverdragelser og håndverker- og entrepriseprosjekter.

Bjerkli bistår også med kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom, organisering og utbygging av eiendomsprosjekter, regulerings- og byggesaker, etablering og forvaltning av boligselskaper og tinglysing mv.

Han arbeider også med boligrett, med et særlig fokus på boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskap).

 

Erfaring

2016-2017
Juridisk utreder, Advokatfirmaet Sølverud
2016
Trainee, Tenden Advokatfirma

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Ekspropriasjon og skjønn
Entreprise

Utdanning

2017 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo