Christian Bendiksen

Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)

Bendiksen er norsk advokat og engelsk solicitor med bred internasjonal erfaring, herunder kontraktsforhandlinger, internasjonale anskaffelsesprosesser og tvisteløsning. Han har bistått utenlandske bedrifter med norske anbudsprosesser innen de fleste sektorer – fra forsvar til transport og helse og har også hjulpet norske bedrifter med anbudsprosesser i utlandet.

Han har inngående kjennskap til norsk, engelsk og EU/EØS-konkurranselovgivning. Bendiksen har bistått klienter ved spørsmål om misbruk av dominerende stilling, løpende rådgivning ved distribusjon, teknologioverføring og samarbeidsavtaler, lempningssøknader etter norsk og EØS-konkurranselov, oppfølgning av avbøtende tiltak overfor Kommisjonen og er oppnevnt av Konkurransetilsynet som forvalter av avbøtende tiltak i fusjonsprosess. Han var blant de første som inngav fusjonsmelding etter de nye terskelverdiene.

Bendiksens internasjonale erfaring gjør ham mye etterspurt i internasjonale kontraktsforhandlinger, hvor han både bistår norske eksportbedrifter med kontraktsforståelse og forhandlingsteknikk, samt utenlandske bedrifter med hvordan oppnå gode resultater i Norge.

Erfaring

2008 - 2013
Advokatfirmaet Schjødt: Senioradvokat og senere Partner i EØS-avdelingen
2005
Hospitant ved The Admirality Courts, trainee solicitor i advokatfirmaet Mishcon de Reya i London
2001 - 2008
Brækhus Dege Advokatfirma; Advokatfullmektig, advokat og partner
1999 - 2001
Forsvaret, Vernepliktig jurist senere førstekonsulent i Forsvarets bygningstjeneste

Tillitsverv

Flytoget AS Løpende rådgivning knyttet til konkurranseutsettelse av anskaffelser, gjennomføring av konkurranser og tvisteløsning, samt utredning av spesifikke tema knyttet til samarbeidsprosjekter og anskaffelsesrett.

Den norske forleggerforening: Konkurranserettslig rådgivning, herunder utredning i forbindelse med fornyelse av forskriften som gir unntak fra konkurranseloven for deler av bokbransjens virksomhet.

Språk

Norsk, engelsk, fransk og italiensk

Fagområder

Offentlige anskaffelser og konkurranserett
Teknologi og modernisering, Industri 4.0
Immaterielle verdier, media- opphavs- og varemerkerett
Fiskeri og havbruk
Olje og energi

Utdanning

2005 - Bevilling som solicitor i England & Wales
2001 - Advokatbevilling
1999 - Cand. jur fra Universitetet i Oslo
1998 - Mastergrad i EU-rett og fransk privatrett fra Université Francois Rabelais i Tours

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening