Brækhus IP

Porteføljetjenester for varemerke- og designregistreringer

Navn, slagord og logo er eksempler på varemerker – kjennetegn en virksomhet opererer under, og som utgjør en stor og viktig del av de kommersielle verdiene. I tillegg vil utforming av produkter, emballasje, nettsider og annen profilering være svært viktig for de fleste virksomheter, som det vil være viktig å registrere som design.  Mange har ikke oversikten over egne og andres rettigheter, noe som kan ha store juridiske konsekvenser dersom de ikke sikres gjennom registrering, vedlikehold og håndheving.

Ved å registrere varemerker og design som skiller virksomhetens varer og tjenester fra andres, beskyttes virksomhetens markedsposisjon og konkurransekraften øker, samtidig som risiko reduseres.

Brækhus IP er en porteføljetjeneste for varemerker og design som gir deg trygghet om at dine verdier blir ivaretatt på en ryddig og effektiv måte. Med utgangspunkt i din virksomhets forretningsmessige mål arbeider våre erfarne IP-advokater tett med deg som kunde for å sikre ivaretakelse av kritiske områder av virksomheten. Dette sikrer gode IP-strategiske prosesser tilpasset virksomhetens forretningsstrategi.

Skal du registrerevaremerke og design sørger Brækhus IP for:

  • Utarbeidelse av IP-strategi og kartlegging av dine immaterielle verdier
  • Vurdering og innlevering av varemerker- og designregistreringer
  • Håndtering av internasjonale varemerke- og designregistreringer, bl.a. EU-varemerke og EU-design, også gjennom et stort internasjonalt advokatnettverk
  • Oppfølging av rettigheter etter registrering
  • Fornyelser
  • Endringer av registreringer

I tillegg til porteføljetjenesten Brækhus IP tilbyr vi juridisk bistand innen alle immaterielle rettigheter (varemerke, patent, design og opphavsrett), samt relaterte rettsområder som markedsføringsrett og forretningshemmeligheter. Du kan lese mer om dette her.

Kontakt

Julius Berg Kaasin

Assosiert Partner

Mobil: (+47) 922 64 831

E-post: kaasin@braekhus.no