Audun Kleppestø

Advokat | Assosiert Partner

Audun Kleppestø er spesialisert innen insolvens og restrukturering, forsikringsrett og finansiering. Han har betydelig erfaring med sikring og inndrivelse av utestående engasjementer, styreansvarssaker, panterett og garantirett samt gjeldsforhandling og akkord. Kleppestø oppnevnes dessuten regelmessig som bostyrer i konkursbo av Oslo byfogdembete.

Kleppestø arbeider i tillegg mye med generell kontrakts- og selskapsrettslig rådgivning, og med erstatningsrettslige problemstillinger. Han har også lang erfaring med å bistå forsikringsselskaper med regulatoriske og forsikringsavtalerettslige spørsmål, og i saker vedrørende forsikringsoppgjør. Kleppestø påtar seg videre jevnlig prosessoppdrag for domstolene innenfor de nevnte saksfelt.

Erfaring

2019
Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma DA
2015
Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2012
Fast advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2010
Fast advokat, Advokatfirmaet Haavind AS
2007
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Fagområder

Selskapsrett og transaksjoner / M&A
Finans og insolvens

Utdanning

2007 - Cand. jur., UiO