Økonomisk familierett og arv01. des2022

Webinar: Hva bør du tenke på før og etter utflytting fra Norge?

Har du flyttet til utlandet, eller planlegger du å flytte, og lurer på hvilke arverettsregler som gjelder, om testamentet er gyldig i landet du flytter til, eller om ektepakten fortsatt vil være gyldig? Hvor blir du skattemessig bosatt, hvordan er utflyttingsskatten på aksjer og hva med medlemskapet ditt i Folketrygden?

Dato: Torsdag 1. desember

Tid: Kl. 08.00-09.00

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart.

Brækhus Family Office inviterer til webinar for deg som skal, eller har flyttet til utlandet. I dette webinaret gir advokater, med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett, innsikt i forholdende som vil bli påvirket ved utflytting fra Norge.

Webinardeltakelse skjer uten deling av navn, video og lyd med andre deltakere. Det vil være mulighet for å stille spørsmål via chatten.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for deltakere i to uker.

Det er kostnadsfritt å delta, men påmelding kreves.

 Foredragsholdere

  • Line Juuhl er assosiert partner og har 20 års erfaring innen økonomisk familierett og arv, med unik spesialisering i internasjonal privatrett. Hun er den eneste norske advokaten i Norge med både norsk og spansk advokatbevilling, og har lang erfaring med å bistå nordmenn med juridiske utfordringer tilknyttet arv, skifte og skillmisser i utlandet.
  • Jacob Winderen Lindegaard er ekspert innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier, og han bistår ofte i familie- og arvesaker som krysser landegrensene.
  • Antonio Holstad er partner og har 30 års erfaring innenfor internasjonal skatt. Med særlig vekt på utenlandske selskaper, og deres ansatte og virksomhet i Norge. Og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet, inkludert utstasjonering av personell. Han bistår også ved spørsmål knyttet til trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.
  • Toralv Follestad er partner og skatteekspert. Han har omfattende erfaring innen norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, og er spesialisert innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fast eiendom.

Brækhus Family Office

Vi har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier, også på tvers av landegrenser. Gjennom Brækhus Family Office ivaretas kundens juridiske behov av et skreddersydd advokatteam med relevant ekspertise. Slik sikrer vi deg rask tilgang til omfattende kompetanse og ressurser. Ofte bistår vi med juridiske utfordringer knyttet til arv, eiendom, skatt og selskapsrett.