Anitra Haldorsen

Advokat | Partner

Haldorsen arbeider først og fremst som kommuneadvokat i barnevernssaker for ulike kommuner. Hun er også engasjert som fast bistandsadvokat for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hun prosederer et stort antall saker for fylkesnemndene og domstolene.

Haldorsen er engasjert i rettighetene til de svake i samfunnet; barn og ungdom og de som er utsatt for straffbare handlinger samt de som lever i svært vanskelige livssituasjoner.

Sakene er ofte komplekse rettslig sett, og hun samarbeider tett med ulike offentlige instanser.

 

Fagkompetanse

Hennes kjernekompetanse er barnevernrett, barnerett og straffe- og erstatningsrett.

 

Faglig oppdatering og etterutdanning

Haldorsen er medlem av Advokatforeningen og følger Advokatforeningens krav til faglig oppdatering av medlemmer som tilsvarer ca. 20 timer i året med kurs. Kursene hun har deltatt i er: kurs om skadevirkninger hos barn som er utsatt for vold, kurs om menneskerettighetene, bistandsadvokatens arbeide, etikk, familie- arv og skiftekurs, strafferettskurs, tvisteloven m.m.
Hun følger de årlige kursene i barnerett.

Haldorsen var medlem av Barnejuridisk forum frem til det ble avviklet i 2012.
Fra 2017 har hun vært medlem av JUC. Forumene har 4-6 årlige fagmøter
med oppdatering av både juridisk og barnefaglige nyvinninger.

Erfaring

2012
Partner, Brækhus Dege
2000
Eget firma i advokatfellesskapet Sandvika Advokatkontor
1994
Oslo kommune, Barne- og familieetaten som jurist
1992
Politifullmektig, Drammen politikammer
1991
Politifullmektig og adjutant, Tønsberg politikammer
1991
Jurist i Gjensidige næringsliv

Tillitsverv

2006-2009: Medlem av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg

 

 

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Familie- og barnerett
Strafferett

Utdanning

1993 - Advokatbevilling
1991 - Cand. Jur, Universitet i Oslo
2005 - Kurs i rettsmekling
1993 - Kurs på politihøyskolen i Oslo i etterforskning av seksuelle overgrep