Arbeidstid – gratis webinar for ledere og HR-ansvarlige 30. oktober

Arbeidstid kan være et komplisert tema. Tirsdag 30.10. kan du bli med to av våre arbeidsrettsadvokater på et gratis webinar om…

AKSJONÆRERS ANSVAR FOR UDEKKEDE KRAV I AVVIKLEDE SELSKAP

Høyesterett avsa 16. oktober 2018 dom som fastsetter rekkevidden av aksjeeiernes ansvar for udekkede krav i avviklede selskaper. Spørsmålet…

Gratis webinar 23. oktober: Varsling i arbeidslivet – hvordan sikrer du at din virksomhet følger loven?

Våre advokater har i den siste tiden jobbet med flere krevende varslingssaker knyttet til både seksuell trakassering og dårlig…

Nå får du muligheten til å se videoopptak fra Arbeidsrettsdagen 2018 – Skiftkonferansen

Med mål å gi deg det aller beste og mest praktiske arbeidrettskurset, ble Skiftkonferansen avholdt for andre gang 13….

Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft

Den 15. oktober trådte den nye hvitvaskingsloven i kraft. Loven innebærer både en videreføring og en innskjerping av tidligere…

Statsbudsjettet 2019 – Dette er de viktigste forslagene om skatteendringer

Den 8. oktober fremmet Solberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Av de større nyhetene er det foreslått å…