Påminnelse om endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt 22. juni 2018, med virkning fra 1. januar 2019, innebærer skjerpede krav til…

Brækhus sentraliserer og styrker laget med åtte nye advokater og fullmektiger

I løpet av årets første måneder begynner åtte nye advokater og advokatfullmektiger hos Brækhus Advokatfirma. Vi øker satsingen på…

Endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av disse trer i kraft allerede 1. januar og 1. mars…

Velkommen Audun Kleppestø, Thomas Meier Strømme og Heidi Christoffersen!

Det er med stor glede at vi i dag kan ønske velkommen til hele tre nye i Brækhus. Audun…

FRANK C. AASE NY MANAGING PARTNER I BRÆKHUS

Det er med stor glede at vi i dag kunngjør at Frank C. Aase blir ny managing partner i…

Frank C. Aase gjenoppnevnt som medlem av lovutvalget

Advokatforeningens hovedstyre har gjenoppnevnt advokat Frank C. Aase som medlem av lovutvalget for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso….

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening