OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD FØR TILTREDELSE

Når en bedrift ansetter en ny medarbeider, går det normalt noe tid før vedkommende tiltrer arbeidet. I tiden før…

Webinar: Økt risiko for ubegrenset styreansvar

Antallet styreansvarssaker i det norske rettssystemet er stadig økende. Dagens økonomiske situasjon har satt søkelys på styremedlemmer i aksjeselskaper…

TIPS VED SALG AV LOFTSAREAL I SAMEIER OG BORETTSLAG

En rekke boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap) har de siste 10-15 årene solgt sine loft enten internt i boligselskapet…

Praktiske råd om permittering

Tidligere har vi skrevet om regelendringene som kom i forbindelse med korona-viruset. Nedenfor besvarer vi konkret på spørsmål som…

Webinar 6. mai kl 9.00: Hvordan foreta en forsvarlig nedbemanning

Hvordan bør man gå frem for å foreta en forsvarlig nedbemanning, hva er de vanligste fallgruvene og hvordan styrer…

KORONA OG FERIAVVIKLING

Fellesferien nærmer seg med stormskritt, og mye tyder på at også sommeren 2020 vil bli preget av korona-viruset. Da…