PERMITTERINGER: NYE REGELENDRINGER HØSTEN 2020

Med virkning fra 1. september 2020 økte arbeidsgiverperioden fra to til 10 arbeidsdager for permitteringer iverksatt denne datoen eller…

DN: Fire av ti dommer fikk annet utfall i lagmannsretten

I Brækhus har vi jevnlig opplevd at våre advokater har prosedert saker i lagmannsretten, som tidligere var tapt i…

Brækhus med artikkel om regelverket for spillreklame

Alexander Mollan har skrevet en artikkel om de nye endringene i regelverket for spillreklame på TV og internett i…

Hvilke regler gjelder for bruk av hjemmekontor?

Hjemmekontor er ofte en del av en fleksibel arbeidstidsordning, hvor hjemmekontoret er et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Da…

Ny dom fra Høyesterett om virksomhetsoverdragelse (ISS-saken) 

Høyesterett avsa den 26. juni 2020 dom i den såkalte ISS-saken. Saken gjelder overgang av rettigheter og forpliktelser i forholdet mellom arbeidsgiver…

Lovlytt – ny podcast fra Brækhus Advokatfirma!

Har du eller virksomheten din en utfordring og har behov for kunnskap om hvilke regler som gjelder, eller trenger…