Seminar for styremedlemmer i boligselskaper, 13.-15. september 2019 på Kongsberg

Brækhus Eiendom er en av Norges største private forvaltningsfirmaer for eiendom. Vi har lang erfaring som forretningførere og forvalter…

Per Christian Grant-Carlsen ny partner i Brækhus

Det er med stor glede vi ønsker Per Christian Grant-Carlsen velkommen som partner i Brækhus. Per Christian kommer til…

The Global Risks Report 2019

World Economic Forum (WEF) publiserte den 15. januar The Global Risks Report 2019. Rapporten er basert på en undersøkelse…

HØYESTERETT SENKET TERSKELEN FOR Å FRAVIKE ANSIENNITETSPRINSIPPET

Dommen i den mye omtalte Skanska-saken falt 28.02.2019. Høyesterett tydeliggjorde terskelen for arbeidsgivernes mulighet til å fravike ansiennitetsprinsippet ved…

Utvikling innen internasjonal juridisk rådgivning og betydningen av grenseoverskridende norsk-tysk handel

Brækhus-partner Christoph Morck er intervjuet i Norsk Tysk Handelskammers magasin «Connect», der han snakker om den siste utviklingen innen…

Spenst-saken: nyttig avklaring fra Høyesterett

Den 14. januar 2019 avsa Høyesterett dom i saken som har blitt kjent som «Spenst-saken» eller «Spinningsaken». Saken omhandlet…

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening