Viktigheten av rettsvern – unntak fra overleveringskravet etter ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett

I en artikkel av 07.01.2021 tok vi i Brækhus opp viktigheten av å etablere rettsvern ved erverv av rettigheter….

Konkurs som restrukturering: hvordan gå frem for å «kjøpe boet»?

Den «kommende konkursbølgen» har vært i fokus i mediene en rekke ganger de siste ukene og månedene, senest ved…

Når leietaker ikke betaler – heving og andre alternativer

I et leieforhold er leietakers primærforpliktelse å betale leie for det lokalet som stilles til leietakers disposisjon (leieobjektet). Hva…

Webinar 16. februar 2021 kl. 11.30 – Lunsjsamtale om innleie av utenlandske arbeidstakere

Benytter du som arbeidsgiver deg av innleid arbeidskraft fra utlandet? Synes du det er komplisert å finne frem til…

Brækhus med kapittel om forsvarsanskaffelser i årets utgave av Getting the Deal Through

Partner Christian Bendiksen og senioradvokat Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om forsvarsanskaffelser i årets utgave av det…

Forretningshemmelighetsloven og hva den betyr for din virksomhet

Den 1. januar trådte forretningshemmelighetsloven i kraft. Loven vil særlig komme oppstartsvirksomheter og små og mellomstore bedrifter til gode,…