Spenst-saken: nyttig avklaring fra Høyesterett

Den 14. januar 2019 avsa Høyesterett dom i saken som har blitt kjent som «Spenst-saken» eller «Spinningsaken». Saken omhandlet…

EU-kommisjonen har godkjent Japan som et tredjeland med tilstrekkelig beskyttelsesnivå for overføringer av personopplysninger

Den 23. januar besluttet EU-kommisjonen at Japan skal anses for å inneha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for overføring av personopplysninger….

Velkommen Line Juuhl, Renate Heggelund, Mildrid Dragvik og Lisa Eian!

Vi er i dag svært glade for å ønske velkommen til tre nye advokater og en advokatfullmektig i Brækhus….

Brækhus med kapittel om forsvarsanskaffelser i årets utgave av Getting the Deal Through

Partner Christian Bendiksen og advokatfullmektig Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om forsvarsanskaffelser i årets utgave av det…

IKT-sikkerhetsutvalgets utredning og forslag om gjennomføring av NIS-direktivet er sendt på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget og utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i…

Kompromiss fremforhandlet om direktiv for reduksjon av plast i miljøet

28. mai 2018 la EU-kommisjonen frem et forslag om et direktiv om reduksjon av virkningen av visse plastprodukter i…

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening