TILTAK I KRISETIDER – COVID 19 – 4 NYTTIGE TIPS TIL HVA STYRET BØR FORETA SEG

De siste dager og ukers utvikling har skapt en gjennomgående vanskelig økonomisk situasjon i norsk næringsliv. Flere bransjer har…

Notat fra Nærings- og fiskeridepartementet: Hvordan offentlige myndigheter kan drive innkjøp i forbindelse med COVID-19 pandemien

Nærings- og fiskeridepartementet har nettopp gitt ut et notat om hvordan offentlige myndigheter kan drive innkjøp i forbindelse med…

Nye regler kan komme grunnet koronaviruset. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre nå?

Koronaviruset har satt en kraftig støkk i norsk økonomi og har direkte innvirkning på de rammer som arbeidsgiver normalt…

Korona-forsinkelse i byggeprosjekter

En av mange følger av virusutbruddet og de omfattende smitteverntiltak som er iverksatt, er at byggeprosjekter vil kunne bli…

Brækhus med kapittel om forsvarsanskaffelser i årets utgave av Getting the Deal Through

Partner Christian Bendiksen og advokat Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om forsvarsanskaffelser i årets utgave av det…

AKSJEBASERTE INCENTIVORDNINGER FOR NØKKELPERSONELL

Aksje- og opsjonsordninger for nøkkelpersonell er ordninger som ofte reiser kompliserte juridiske problemstillinger innen selskapsrett skatterett, avtaleretts og arbeidsrett….