Reisetid er arbeidstid

Grensen for når reisetid er en del av arbeidstiden er nå nærmere avklart, etter at EFTA-domstolen i sommer kom…

Brækhus har igjen oppnådd gode rangeringer i World Tax innen Indirect Tax og General Corporate Tax

World Tax har publisert årets utgave av «The Comprehensive guide to the world’s leading tax firms».  Som foregående år…

Praktisk webinar 26. august kl. 11.30 – Sykefravær på arbeidsplassen

Enhver arbeidsplass opplever at arbeidstakere for lengre eller kortere perioder ikke kan arbeide på grunn av sykdom. I forbindelse…

Masterlunsj – kurs i oppgaveskriving 2. september

Oppstart av høstsemesteret betyr for mange også starten på masteroppgaven. For å hjelpe deg i gang, inviterer Brækhus til…

Omsorgsarbeidere fikk medhold i at de var arbeidstakere selv om de arbeidet på oppdragsavtaler

Den 29. juni 2021 avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte Stendi-saken (LB-2019-184977). Saken gjaldt spørsmålet om 24 omsorgsarbeidere…

Andersen Global ekspanderer til det norske markedet gjennom samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma

Andersen Global entrer Norge gjennom en samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma, og utvider dermed sitt fotfeste i Nord-Europa, i tråd…