Unngå arvekonflikter

Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma, Kristin Hegstad, snakker i dagens VG om arveplanlegging og gir råd for å unngå arvekonflikter. Kun ni prosent av nordmenn har skrevet testament, og Hegstad ser stadig rettstvister der familier ikke har satt seg inn i arvereglene.

Brækhus advokater har spesialkompetanse innen: 

  • Arveplanlegging
  • Generasjonsskifte
    • Opprettelse av testament/arvepakt
    • Opprettelse av fremtidsfullmakt
  • Rådgivning i forbindelse med arveoppgjør
  • Gjennomføring av testamenter (testamentfullbyrder)
  • Gjennomføring av arveoppgjør (privat bobestyrer)

Les mer om arverett og kontakt våre arverettsadvokater