Ragnhild Kverneland

Advokat | Partner

Ragnhild Kvernelands arbeide relaterer seg i all hovedsak til saker der barn er hovedpersonen. Hennes klienter består både av kommunale barnevern og privatpersoner.

Kverneland underviser for private og offentlige klienter i barnevernrett, barnerett, forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett, yrkesetikk og taushetsplikt.

Hun er også fast juridisk foreleser på Psykologforeningens kurs for sakkyndige psykologer i barnerett og barnevernrett.

Kverneland arbeider med etikkspørsmål og har et særlig fokus på Regler for God advokatskikk i kommunikasjon med både klienter og motparter.

Min undervisning for kommuner og organisasjoner/sensoroppdrag, gjør at jeg holder meg faglig oppdatert og derigjennom holder høy faglig standard.

Erfaring

2012 -
Partner i Brækhus Dege Advokatfirma DA
1999 - 2012
Egen advokatpraksis, Sandvika advokatkontor
1992 - 1999
Advokat / forhandlingssjef i Norsk helse – og sosialforbund
1992
Juridisk konsulent i Direktorat for arbeidstilsynet
1990
Lensmannsbetjentvikar, Våle lensmannskontor

Tillitsverv

2001 – 2011:    Styremedlem/leder Barnejuridisk forum

Sensor: Juridisk fakultet/Barnerett og Høyskolen i Oslo, barnevernslinjen

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Familie- og barnerett

Utdanning

1999 - Etterutdanningskurs i regi av Advokatforeningen innenfor barnevernrett, barnerett, familie – og arverett årlig fra 1999
1998 - Ledelse og Teamutvikling
1996 - Advokatbevilgning
1986 - 1992 - Juridisk Embetseksamen ved Universitetet i Oslo