Peder Morset

Advokat | Partner

Peder Morset bistår bedrifter og personer innenfor de sentrale rettsområdene. Morset har lang prosedyreerfaring både i sivil- og straffesaker.

Morsets arbeidsområde er rådgiving og prosedyre, herunder områdene avtalerett, barnerett, selskapsrett, skifterett og strafferett.

Han er fast forsvarer ved Borgarting lagsokn, Asker og Bærum tingrett, og sitter i styret i flere selskaper.

Erfaring

2009
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma
Advokat i egen praksis/kontorfellesskap
Dommerfullmektig ved Halden tingrett
Politi fullmektig/adjutant Rogaland, Kongsberg og Asker og Bærum politikammer

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Familie- og barnerett
Arverett

Utdanning

1991 - Cand. jur., Universitetet i Oslo, Spesialfag: Bank og pengerett og boligrett
1982 - Befalskolen for feltartilleriet