Frank C. Aase

Advokat | Partner

Frank C. Aase er leder av avdelingen Finans og Insolvens. Aase er spesialist innen transaksjon, bank- og finansiering, insolvens og restrukturering samt tvisteløsning.

Aase har tidligere jobbet som konsernadvokat i Nordea Bank Norge ASA og har meget god erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til finansiering, utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, finansiell restrukturering og misligholdte engasjement.

Aase har betydelig selskapsrettslig kompetanse og har bistått en rekke nasjonale og internasjonale klienter med oppkjøp, omdanning og restrukturering av selskaper. Han har bred erfaring med bobehandling, gjeldsforhandlinger og bistand overfor kreditorer i forbindelse med konkurs- og panterelaterte problemstillinger. Han blir ofte oppnevnt som bostyrer i konkursboer av Oslo byfogdembete.

For øvrig har Aase allsidig erfaring innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett og fast eiendom. Aase har arbeidet med en rekke større ansvarssaker for arkitekter, rådgivende ingeniører i bygg- og anleggsbransjen, eiendomsmeglere og takstmenn. Han påtar seg jevnlig oppdrag som prosessfullmektig for domstolene.

Frank C. Aase er oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso.

Erfaring

2016
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2015
Assosiert partner, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2014
Advokat, Tryg Forsikring. Advokat – og profesjonsansvarsavdelingen
2010
Advokat, Nordea Bank Norge ASA. Konsernjuridisk
2007
Advokatfullmektig/advokat, Brækhus Dege Advokatfirma DA

Tillitsverv

Oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso i 2016.

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Finans og insolvens
Transaksjoner og selskapsrett
Kontraktsrett
Prosedyre og tvisteløsning

Utdanning

2009 - Advokatbevilling
2007 - Cand.Jur. Universitetet i Oslo. Spesialavhandling: Eiendomsmeglers erstatningsansvar