Daniel Romero Hermundstad

Advokatfullmektig

Daniel R. Hermundstad er tilknyttet firmaets avdeling for skatt. Han arbeider primært med norske og internasjonale skattespørsmål, både for bedrifter og privatpersoner. Dette innebærer blant annet å bistå klienter med utfylling av skattemelding, håndtering av klagesaker og løpende skatterådgivning.

Hermundstad har skrevet flere artikler om inntektsbeskatning og holdt interne og eksterne foredrag om skatterett. Videre har han god kjennskap til selskaps- og kontraktsrett.

Fra tidligere har Hermundstad mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han hadde valgfag med fokus på skatte- og kontraktsrett. Hans masteroppgave omhandler tolkningen av entreprisekontrakter.

I tillegg til norsk og engelsk, snakker Hermundstad flytende spansk.

 

Erfaring

2015
Advokatfullmektig i Brækhus Dege Advokatfirma DA
2015
Trainee i Brækhus Dege Advokatfirma DA
2014
Journalist i Pacta – et magasin for jusstudenter
2013
Mentee i Praeceptor – en mentorordning for jusstudenter

Språk

Norsk, engelsk og spansk

Fagområder

Skatt og avgift
Kontraktsrett
Transaksjoner og selskapsrett
Spill- og underholdningsindustrien

Utdanning

2015 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo