Dag Michael Bjerkli

Advokatfullmektig

Dag Michael Bjerkli er tilknyttet avdelingen Eiendom.

Bjerkli har mastergrad fra Universitetet i Oslo, hvor han hadde særlig fordypning blant annet entrepriserett og offentlige anskaffelser. Han skrev sin masteroppgave om selgers erstatningsansvar for mangelfull eller forsinket levering ved kjøp.

Erfaring

2016-2017
Juridisk utreder, Advokatfirmaet Sølverud
2016
Trainee, Tenden Advokatfirma

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Ekspropriasjon og skjønn
Entreprise

Utdanning

2017 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo