Bjørn Jacobsen

Advokat | Partner

Bjørn Jacobsen arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse saker vedrørende opphør av arbeidsforhold, herunder omstilling- og nedbemanning. I tillegg arbeider han mye med blant annet arbeidstid, permittering, virksomhetsoverdragelser, konkurrerende virksomhet, inngåelse- og endring av arbeidsavtaler, tariffspørsmål og arbeidskamp.

Jacobsen er medforfatter av boken Kollektiv Arbeidsrett, Universitetsforlaget 2014. Han har vært sensor og veileder på Universitetet i Oslo siden 2003 og brukes også som kurs- og foredragsholder.

Erfaring

2011
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2009
Advokat, NHO Service
2007
Fast advokat, advokatfirmaet Wiersholm
2006
Dommerfullmektig, Valdres tingrett
2002
Advokatfullmektig, advokatfirmaet Wiersholm

Tillitsverv

Medlem den Norske Advokatforening, MNA
Medlem Norsk Arbeidsrettslig Forening, NARF

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Arbeidsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Olje og energi

Utdanning

2002 - Cand. jur, Universitetet i Oslo
2001 - Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo. Avhandling om konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Spesialfag: Arbeidsrett