Anitra Haldorsen

Advokat | Partner

Anitra Haldorsen arbeider først og fremst som kommuneadvokat i barnevernsaker for ulike kommuner. Hun er også engasjert som fast bistandsadvokat for Asker og Bærum tingrett og Borgartings lagmannsrett.

Anitra er engasjert i rettighetene til de svake i samfunnet; barn og ungdom og de som er utsatt for straffbare handlinger samt de som lever i svært vanskelige livssituasjoner.

Sakene er ofte komplekse rettslig sett, og hun samarbeider tett med ulike offentlige instanser.

Erfaring

2012
Partner, Brækhus Dege
2000
Eget firma i advokatfellesskapet Sandvika Advokatkontor
1994
Oslo kommune, Barne- og familieetaten som jurist
1992
Politifullmektig, Drammen politikammer
1991
Politifullmektig og adjutant, Tønsberg politikammer
1991
Jurist i Gjensidige næringsliv

Tillitsverv

2006-2009: Medlem av advokatforeningens bistandsadvokatutvalg

2005: Kurs i rettsmekling

1993: Kurs på politihøyskolen i Oslo i etterforskning av seksuelle overgrep

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Familie- og barnerett
Strafferett

Utdanning

1993 - Advokatbevilgning
1991 - Cand. Jur, Universitet i Oslo