Mislighold i boligselskaper

Som advokat med boligrett som arbeidsfelt mottar vi ofte henvendelser om hvordan et boligselskap skal forholde seg til boligeiere…

ESA har godkjent rederiskatteordningen for en ny periode

Den særlige skatteordningen for rederiene er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode, fra 1. januar…

BRÆKHUS STYRKER LAGET MED FEM NYE PARTNERE

Det er med stor glede at Brækhus presenterer Christian Engelstad, Christoph Morck, Eivind Arntsen, Erling Keyser og Johan Hveding…

Seminar: Arveplanlegging i Norge og utlandet

Vi inviterer til seminar tirsdag 16. januar 2018 kl 17-19. Vi ser nærmere på både norsk og internasjonal arverett,…

Budsjettforlik

I budsjettforliket i Stortinget så er det noen endringer som berører skatt på personer og organisasjoner samt indirekte stimulans…

Regjeringen og ESA i fortsatt dialog om overgangsregler for rederiskatteordningen

Finansdepartementet publiserte en melding den 15. november 2017 om at Regjeringen fortsatt er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA)…