Forslag om gjennomføring av EUs personvernforordning (GDPR) på høring

Den 6. juli 2017 sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til ny personopplysningslov på høring. Lovforslaget omhandler gjennomføringen av EUs…

Sentraliserte IT-anskaffelser – Skatte- og avgiftsmessige fallgruver

Økt digitalisering krever at store konsern i økende grad må sette seg inn i hvilke gevinster og uoversiktlige kostnader…

Endringer i arbeidsmiljøloven – gjelder fra 01.07.17

Omfattende endringer i reglene om varsling på arbeidsplassen Varsling er en viktig kilde til informasjon for å avdekke alle…

Brækhus på listen over firmaer med verdens ledende mva-eksperter

International Tax Review publiserer hvert år en oversikt over verdens ledende mva-eksperter, og publiserte nylig Indirect Tax Leaders 2017….

Norwegian Tonnage Tax – update

The Norwegian Ministry of Finance sought to get the revised Tonnage Tax system approved by ESA before 1 July 2017. We…

Norwegian Tonnage Tax

The Norwegian Ministry of Finance recently notified EFTA about continuing the Norwegian tonnage tax system until 31 December 2026…