Høyesterett om provisjon i mellommansforhold – Når har partene inngått en bindende avtale?

I mai avsa Høyesterett dom i sak om hvorvidt et selskap hadde opparbeidet provisjonskrav i fravær av skriftlig avtale….

DN 18. mai – Personvern og opphavsrett på kollisjonskurs?

Partner Brede A. Haglund og advokatfullmektig Alexander Mollan har skrevet en artikkel om Høyesteretts kjennelse av 26. april d.å….

Revidert Nasjonalbudsjett

Regjeringen la torsdag 11 mai frem revidert nasjonalbudsjett med forslag til enkelte endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Hovedsakelig er…

Anerkjennelse av Legal 500 / Recommended by the Legal 500

Legal 500, et av verdens største rangeringsbyråer av juridiske tjenester, publiserte nylig årets advokatundersøkelse. Rangeringene er basert på undersøkelser…

INDUSTRI 4.0 – KONSEKVENSER AV MARKEDER I ENDRING

Sjelden har investeringer blitt foreldet så fort eller kunnskap utløpt så raskt på dato. IT-systemer flyttes til skyen, kommunikasjon…

Brækhus med norsk kapittel om forsvarsanskaffelser i Getting the Deal Through

Partner Christian Bendiksen og advokatfullmektig Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om forsvarsanskaffelser i årets utgave av det…