Med selvstendig næringsdrivende som underleverandører kan du risikere å bli ansett som arbeidsgiver

Nytt vedtak fra Arbeids- og Sosialdepartementet. Tolking av arbeidstakerbegrepet får betydning for bl.a. avgift- og skatterettslige forhold og arbeidsrettslige forhold. Med hensyn…

Meritas has appointed Brækhus as its Norwegian member

Brækhus Advokatfirma is proud to announce that Meritas, the Premier Global Legal Network of independant law firms, has recently appointed…

Debattkveld 15. november: Digitalisering – økonomiske fordeler og menneskelige og juridiske utfordringer

Norsk-Tysk Handelskammer og Brækhus Advokatfirma inviterer til en spennende debattkveld om digitalisering, herunder økonomiske fordeler samt menneskelige og juridiske…

SKATTEETATENS BEHANDLING AV ENKELTMENNESKER OG SELSKAPER – ER DET SLIK VI VIL HA DET?

For de fleste av landets skattesubjekter går skatteoppgjøret noenlunde problemfritt. Noen derimot, kan havne i et relativt vanskelig og…

Brækhus med høringssvar til forslag til ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 6. juli 2017 forslag til ny personopplysningslov på høring. Lovforslaget omhandler gjennomføringen av EUs…

Fullt hus ved Girl Geek-arrangement

Teknologien er i rivende utvikling og brukes i større og større grad også for å avdekke eller forhindre kriminalitet….